Človek a endokanabinoidný systém

Komplexný systém, ktorý ovplyvňuje rôzne funkcie v našom tele, ale predovšetkým hormonálny a nervový systém

Endokanabinoidný systém v našom tele bol prvýkrát objaveny začiatkom 90.rokov. Odvtedy však bolo vykonaných mnoho štúdií, ktoré priniesli množstvo nových poznatkov. Tieto štúdie okrem iného ukázali, že endokanabinoidný systém (ECS) úzko súvisí napríklad s krvným tlakom, chuťou do jedla, pamäťou a imunitou a bolesťou. V praxi to znamená, že cielenou liečbou endokanabinoidného systému môžeme dosiahnuť zlepšenie v týchto oblastiach

Endokanabinoidy a ich receptory môžeme nájsť v celom tele: v mozgu, orgánoch, spojivových tkanivách, žľazách a bunkách imunitného systému. V každej z týchto častí tela pracujú kanabinoidy rôznym spôsobom, cieľ je však vždy rovnaký: takzvaná homeostáza, údržba stabilného vnútorného prostredia naprieč výkyvom v externom prostredí.

CB1 receptory

mozog, cievny systém, svaly, pľúca,obličky, imunitný systém, kostná dreň, pankreas,reprodukčné orgány

CB2 receptory

srdce, kosti, pokožka, imunitný systém, obličky, kostná dreň, pankreas

Endokanabinoidné receptory sa nachádzajú na povrchu buniek v celom tele.Môžu sa viazať na ktorýkoľvek z týchto receptorov. Účinky, ktoré vzniknú, závisia od toho, kde sa nachádza receptor a na ktorý endokanabinoid sa viaže.

Výskum ukazuje, že vplyv endokanabinoidného systému je najdôležitejší v oblastiach úzko súvisiacich s nervovým a hormonálnym systémom. Týka sa to napríklad trávenia, spánku, vnímania bolesti, imunitnej reakcie, zápalov v tele, ale aj metabolizmu, pamäte alebo reprodukčného systému. 

Napríklad endokanabinoidy môžu zacieliť receptory CB1 v mieche, čo zmierňuje bolesti. Iné sa môžu naviazať na receptor CB2 v imunitných bunkách a signalizovať tak, že vaše telo zažíva zápal, na ktorý imunitný systém musí reagovať imunitnou odpoveďou.

Keď sa CBD naviaže na tieto receptory, má schopnosť komunikovať s bunkou a odoslať prostredníctvom nej informáciu vlastnými cestami.  Celý tento systém funguje najlepšie s kvalitným fulspektrálnymi CBD olejmi.

Ako sme už spomenuli, endokanabinoidy sú v podstate rovnaké látky ako kanabinoidy. CBD rozdiel je len v tom, že si ich naše telo vytvára samo. U niektorých ľudí je produkcia endokanabinoidov narušená, čo tento veľmi zložitý systém vyvádza z rovnováhy. Tu prichádza na rad CBD, ktorý môže do určitej miery účinne nahradiť naše vlastné endokanabinoidy. V dôsledku toho sa doplnky CBD stali celosvetovo populárnym prostriedkom. Je to boj proti nespavosti stresu a úzkosti, akné,psoriázi a teda v oblastiach úzko spojených s nervovým systémom 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *